Tjänster

Vi hjälper dig med allt inom markarbeten i
Eskilstuna, Katrineholm och Kungsör med omnejd.

Kontakta oss idag

VI UTFÖR FÖLJANDE tjänster

Schaktning

Oavsett om ni ska lägga husgrund, göra rum för en pool, bygga en friggebod eller annan typ av byggnation så är underarbetet och alla förberedelser oerhört viktiga. Har man inte tid, kunskap eller kapacitet för ett ordentligt arbete på egen hand rekommenderar vi därför alla att ta in professionell hjälp för arbetet.

Ett välgjort markarbete bör betraktas som en god investering. Ni får en grund som garanterat förblir lika stabil och hållbar i många decennier framöver. Vi har både erfarenhet och kapacitet att hjälpa er. Vi utför alla typer av schaktning och känner till samtliga krav som ställs på olika typer av anläggningar samt håller koll så att de alla uppfylls.

Vad innebär schaktning?

Schaktning är en typ av markarbete som görs i syfte att förbereda marken inför en kommande byggnation på området, framförallt för att skapa en plan och fast yta att börja bygga på. I samband med schaktningsarbetet passar man också på att göra rum för VA-ledningar, dräneringsrör liksom andra eventuella installationer och kablar som sedan ska komma på plats under mark. Jobbet kräver både kunskap och erfarenhet samt tyngre former av utrustning.

Vart tar schaktmassorna vägen?

Vid en schaktning kommer stora jordmassor att behöva förflyttas. Ibland kan man återanvända stora delar för återfyllnad och i somliga fall kan jorden användas för att fylla ut andra ytor på tomten. Om vi bedömer att det inte går tar vi givetvis hand om den överflödiga massan och forslar bort den till lämplig plats.

Var noga med att kontrolera om det finns ifrastruktur i marken. Undvik avgrävningar med ledningskollen.

AMIH Entreprenad AB är en gratis tjänst.

 

Type text here

Ledningskollen

Type text here

VÅRA PARTNERS

Trädgårdsanläggning

För den som inte tidigare har praktisk erfarenhet av trädgårdsanläggning är det svårt att veta vad man bör tänka på. Här kommer några tips som hjälper dig på vägen.

Gör en ritning Innan du ska anlägga en trädgård är det bra att ha en ritning som du kan använda som underlag vid anläggning. Ritningen ger din en god inblick i hur trädgården kommer att gestalta sig och ger en bra uppfattning och förståelse inför anläggning.


Plantera väggar och tak först
En tomt består av golv, väggar och tak, precis som ett hus. Golvet består ofta av en gräsmatta och väggarna består av buskar och häckar och taket, ja det är de träd som skuggar så ljuvt om sommaren. Finns det redan träd på tomten så var mycket rädd om dem. Fäll t ex aldrig ett gammalt träd utan att du är helt klar över följderna. Trädet bör kanske styra husets placering på tomten och inte tvärtom. Om inte träd finns på tomten är det att rekommendera att betala lite mer och köpa större träd och häckar från början.


Riktigt bra jord är nyckeln till fin gräsmatta Valet av jord har stor betydelse för din odling. Satsa på jord med hög kvalitet. När du ska hitta rätt jord behöver du fundera på vad det är du ska plantera och var du ska plantera. Ogräsfri jord är bra, där växer inte fleråriga ogräs som kvickrot.


Stenläggning

Första steget när man ska lägga marksten är att gräva ut området där stenen ska ligga. Att föredra är en kantsten som inramning på din yta.

Med området utmätt är det dags att ta första spadtaget. Är det en större yta du ska lägga marksten tar vi hjälp med grävmaskin. Det kan även underlätta vid besvärliga markförhållanden. Generellt kan du lägga marksten på alla typer av marker - även om du står med berg, sand, jord eller gammal sjöbotten under fötterna. Ett otroligt viktig steg i både planering och genomförande är att du tänker till kring vattenavrinningen på din yta. När du gräver ur bör du ge den ett fall på minst 1-2 cm/meter med hänsyn till just vattenavrinningen.

 

Tips:

- Vid större entreprenadsjobb är det även vanligt att man delar upp stenläggningen på två säsonger.

- Anpassa aldrig din stenläggning efter din gräsmatta. Gräsytor är ojämna och så gott som aldrig raka.

- Titta på dina husritningar innan du börjar gräva. Det blir en tråkig historia om du råkar skada dragning för el eller vatten.

- Lasermätare är ett hett tips för en noggrant utgrävd grund. En hjälpreda som verkligen håller måttet!

- Använd vattenpass och rätbräda i alla lägen för att kontrollera att läggningen blir jämn och följer fallet.

- Var rädd om ryggen.

- Vid nyproduktion kan marken ibland redan vara förberedd med ett bra bärlager. Då kan det räcka med själva sättbädden till din plattsättning.

Belysning

Fundera gärna kring belysningen redan från början när du ska anlägga din trädgård och gör även en plan kring detta! Det är mycket lättare att dra rör för belysning innan gräsmatta är lagd.


Ta kontakt tidigt

Misstaget många gör vid anläggning av trädgård är att man kontaktar anläggare försent.

Många väntar tills våren börjar komma och tänker sedan att det ska vara klart till midsommar.

Det kan bli mycket kostsamt att stressa med stora projekt.


Lycka till!

VÅRA PARTNERS

Snöröjning & Sandning

Behöver du hjälp med snöskottning?

När vintern närmar sig brukar det ofta vara vädret som ställer till det. Ofta kan det vara så att man behöver hjälp med snöröjning och snöskottning. Det enda du behöver göra är att beskriva vilket ärende du behöver hjälp med så ser vi till att lämna ett prisförslag till dig. Beskriv gärna hur stor yta det rör sig om och omfattning på uppdraget. Viktigt att du nämner om det är en tjänst under hela vinterperioden eller enbart vid ett tillfälle.

VÅRA PARTNERS

Trädfällning

Trädfällning pris

Vad kostar det att fälla ett träd? Det är en fråga vi får ofta men som också är svår att ge ett specifikt svar på. Priset för att fälla träd beror helt på trädets storlek och struktur, samt svårighetsgraden och hur mycket tid och arbete som krävs för att utföra jobbet. För att göra det mer tydligt för dig som kund erbjuder vi gratis hembesök där vi gör en riskbedömning samt undersöker trädet och beräknar ett pris för att sedan ge ett kostnadsförslag. Om det är en lång transportsträcka dit du befinner dig ser vi gärna att du så gott det går beskriver trädet eller träden som du vill ta bort och eventuellt skickar bilder för att underlätta vår bedömning. Vår lösning med mängdrabatt till uppdrag där flera träd ska plockas bort samtidigt innebär även en gynnsam kostnadsbesparing för dig som kund. Vill du även att vi gör en stubbfräsning för att få bort stubben som blir kvar efter trädfällning? Ska du avverka träd men vill inte att materialet ska gå till spillo? Då kan vi även såga upp träden vi fäller till ved som du antingen får behålla själv, eller så bistår vi med kontakter som kan komma och hämta upp virket.

VÅRA PARTNERS

Poolgrävning

Övergripande beskrivning av hur poolen monteras:

Utgrävning av en grop. Räkna med ett grävdjup på 2 m om poolen ska vara helt nedgrävd. Det behöver vara ca 60 cm plats på alla sidor (räknad från poolens yttermått) för att kunna arbeta obehindrad.

* Dränering, isolering, armering och gjutning av en helt vågrät bottenplatta i betong.
* Själva poolen byggs av thermoblocken på betongplattan och varvas med armering, både lod- och vågrätt. Du kan även bygga en hörn- eller gaveltrappa samtidigt av blocken. Den fylls sedan med singel innan gjutningen.
* Inbyggnadsdelar såsom belysning, inlopp och breddavlopp monteras. Även en jetstream/simtränare eller vattenfall om du vill ha det.
* Thermoblock-stommen fylls med betong, det gäller även för ev trappa som fylls upp med betong ovanpå singlet.
* Skyddsmattan limmas på insidan.
* Snäpp-in listen monteras och poollinern hängs in.
* Montering av täckramar på inbyggnadsdelarna.
* Rördragning och installation av sandfilteranläggningen.
* Återfyllning runt poolen och fyllning av poolen med vatten.


En tålig och slitstark liner ingår i alla poolpaket.

Vill du veta mer, kontakta oss.

VÅRA PARTNERS

Enskilda avlopp

Enskilt avlopp - vi förklarar!

Alla bostäder oavsett om det är året-runt-boende eller en sommarstuga behöver på ett eller annat sätt ta hand om sitt avloppsvatten. Med avloppsvatten menas både WC och/eller BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten). Är fastigheten inte kopplat till det kommunala avloppsnätet är ofta ett enskilt avlopp lösningen. Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för stora avloppsanläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc.

Ett fullt fungerande enskilt avlopp i sin enklaste form består av en slamavskiljare och efterföljande biologisk rening, vilket kan bestå av en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Alternativt en biobädd där hela reningsprocessen är inbyggd i en tank.

Omkring 160000 fastigheter har enbart slamavskiljare, vilket faktiskt är olagligt. Utan efterföljande reningssteg släpps det orenade vattnet direkt ut i naturen, vilket kan vara skadligt för både din och dina grannars hälsa. Den största anledningen till otjänligt dricksvatten ur grävda dricksvattenbrunnar är fekala bakterieföroreningar. Så har du enbart en slamavskiljare eller trekammarbrunn idag så räcker det inte för att uppfylla kraven.

Kontakta oss för mer info och vägledning.

Vid mer frågor så kan man kolla in på vaguiden där vi även finns listade över utbildade aktörer.

VÅRA PARTNERS